Falck Helse – din totalleverandør på helse til bedrifter

Vi leverer et spekter av helsetjenester over hele Norge til bedrifter, kommuner, offentlige instanser og forsikringsselskaper. Vårt mål er å fremme god fysisk- og psykisk helse gjennom best mulig helsehjelp innen kortest mulig tid. På den måten bidrar vi til å forebygge sykefravær og tidlig uføre, til glede for både det enkelte individ, arbeidsgivere og samfunnet som helhet.

Bedriftshelsetjeneste

Falck Helse er en fullverdig bedriftshelsetjeneste. Våre kunder spenner fra små, lokale håndverksbedrifter til kommuner og store, internasjonale selskaper. Vi tilpasser våre løsninger ut fra kundebedriftens behov og utfordringsbilde, og kan bistå i alle HMS relaterte problemstillinger.

Forebyggende sykefraværsarbeid

En telefonbasert rådgivningstjeneste bemannet av sosionomer. Målet med tjenesten er å hjelpe medarbeidere med å komme raskest mulig tilbake i arbeid og forebygge sykefravær.

Kriseassistanse

KriseAssistanse er et tilbud til deg som har opplevd en akutt hendelse av en så alvorlig karakter at rask tilgang til krisepsykolog er nødvendig.

Individuell oppfølging

Våre veiledere og coacher tilbyr individuelle samtaler til både ledere og ansatte. Samtalene kan være forebyggende eller ved retur til arbeid etter sykefravær.

Digital arbeidsmiljøundersøkelse

Vi har bred erfaring innen arbeid med organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Forebyggende eller målrettet, digitale kartlegginger eller arbeid med de ansatte fysisk på arbeidsplassen.

Helseforsikring

Falck Helse har formidlet helsetjenester til forsikringsselskap siden 2006. via vårt tverrfaglige Rådgivningssenter bemannet av helsepersonell.

Landsdekkende behandlernettverk

Norges største landsdekkende nettverk av fysikalske behandlere, psykologer, medisinske klinikker og privat sykehus. Falck Helse har jobbet nettverksbasert siden 2006 og har lang erfaring med kvalitetssikring av våre behandlernettverk.

Kurs

Falck Helse tilbyr en rekke kurs: HMS-kurs, førstehjelpskurs, ergonomikurs med fler. Les mer her.

.

 

Falck Helse er en del av Falck Healthcare Norden og har arbeidet for å skape lange og sunne arbeidsliv siden 2001. I dag er vi Nordens største tilbyder av private helsetjenester med ca. 2.000 ansatte.

Arbeidsmiljøundersøkelser


Økt fokus og krav til helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid på arbeidsplassen, har medført en økt bruk av arbeidsmiljøundersøkelser for å kartlegge ansattes trivsel på jobb. Falck Helse tilbyr skreddersydde og veletablerte undersøkelser som hjelper arbeidsgiver med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø. 

Lederstøtte


Hjemmekontor medfører ekstra avstand mellom ledere og deres medarbeidere. Vi har mistet den daglige, uformelle praten over en kaffekopp, og de enkle turene innom kontoret. Vi tilbyr lederstøtte for både koronarelaterte problemstilinger, og alle andre du som leder møter i din arbeidshverdag. 

Online coaching


Har du eller dine ansatte utfordringer som fører til opplevelse av av å ikke strekke til i arbeidshverdagen? Da kan samtaler med en coach være det som skal til for å overkomme hindringer og utfordringer den enkelte står i. 

 

Godkjenninger