Les mer om Karrieretjenester
Les mer om Helsetjenester

Falck har et landsdekkende tilbud innen bedriftshelsetjenester, spesialisthelsetjenester, helseformidling og arbeidsmarkedstjenester. Vårt hovedmål er å bistå våre kunder med tjenester som skaper synlige, målbare og vedvarende forbedringer i den enkeltes helse og arbeidsdeltakelse. Med vår kompetanse og innsats øker vi menneskers arbeidsevne, mestring og livskvalitet. Falck er fra 01.09.22 det nye navnet på tidligere Frisk Gruppen, Frisk Spesialist, Frisk Utvikling og Aktimed Helse.