Ansattbistand

Investeringer i helse og trivsel på arbeidsplassen lønner seg.

Ansattbistand er forebyggende tiltak for å sikre at ansatte har lange og helsefremmende arbeidsliv. Til gode for den ansatte og bedriften. Vi gjør dette ved å sikre at bedriften og den enkelte ansatt alltid har rask og enkel tilgang til akkurat den bistand og støtte det er behov for. Falck Helse leverer god helse og trivsel til alle bedrifter uansett bransje og utfordringer.

For virksomheten betyr dette:

 • Økt arbeidsevne og produktivitet
 • Økt trivsel og engasjement på arbeidsplassen
 • Færre er syke på jobb (redusert sykenærvær)
 • Redusert sykefravær
 • Attraktiv arbeidsplass
 • Økt inntjening

For den ansatte betyr dette:

 • Mindre stress
 • Større fysisk velvære
 • Forebygging mot livsstilssykdommer
 • Mindre sykdom
 • Flere gode leveår

Kontakt oss


Har du spørsmål og vil komme i kontakt med oss eller bli kunde?