Behandling

Lett tilgang på rett type behandling så raskt som mulig er avgjørende for å forhindre dårlig helse og redusert arbeidsevne.

Jo før den ansatte får behandling jo mindre risiko er det for et langt sykdomsforløp. I mange tilfeller kan man rekke å starte med lav-terskel behandling før den ansatte blir såpass dårlig at vedkommende ikke får jobbet. Dette er til gode både for den ansatte, pårørende, arbeidsplassen og samfunnet.

Falsk Helse har i Norge tilgang på et landsdekkende behandlernettverk som er klar til å ta vare på alle deres medarbeidere. Våre interne rådgivere sikrer at deres ansatte mottar rett behandling fra første time og følger den ansatte opp underveis.

Behandlerne har sine spesialiseringer som vi i Falck kjenner til og vil matche deres ansattes behov. Både fysikalsk behandling og psykologisk rådgivning på ulike områder.