Forebygging og kartlegging

40% av alle sykdommer kan man forebygge mot.

Helsekontroller, rådgivning om livsstil og stimulering av arbeidsglede kan forebygge mot sykdom og mistrivsel. Falck Helse hjelper bedrifter med å iverksette langsiktige adferdsendringer som bidrar til den ansattes helse og arbeidsglede.

Friske medarbeidere leverer omtrent 20% bedre. Derfor hjelper Falck Helse til med å forbedre deres ansattes helsetilstand.