Forebyggende helsepakker

Med en helhetlig tilnærming til helse jobber vi målrettet mot å skape lange og helsefremmende arbeidsliv. Våre helsepakker tilnærmer seg hele mennesket og tar for seg både de fysiologiske, psykologiske og sosiale faktorer.

Helsepakkene har fokus på

  • Rett intervensjon på rett tid
  • Lett tilgjengelige helsetjenester
  • Å bistå den ansatte med å navigere i de komplekse systemene i helsevesenet
  • Digitale og datadrevne helsepakker kombinert med fysisk tilstedeværelse der hvor det trengs
  • Kombinere organisatoriske og individuelle utfordringer og behov.

Dette er alltid inkludert i våre helsepakker:

  • Informasjonspakke, motivasjon og kick-off
  • En strategisk helsefaglig rådgiver med bred erfaring og kunnskapen til å skape endring og sikre resultater for individet og bedriften
  • Rapporter med samlet overblikk over bedriftens helsetilstand og utvikling
  • Relevant informasjon om de nyeste tendenser og kunnskap innenfor utviklingen av arbeidshelse

Kontakt oss


Har du spørsmål og vil komme i kontakt med oss eller bli kunde?