Lavt sykefravær

Tidlig og målrettet innsats ved sykefravær, gjentagende egenmeldinger eller til de som står i risiko for å gå ut i sykemelding. Individuell oppfølging tidlig i forløpet har god effekt på sykefraværet.

Når en person blir langvarig sykemeldt påvirker det både personen selv, arbeidsplassen, familie og venner. Sannsynligheten for å vende tilbake til arbeidslivet stiger markant ved å reagere tidlig og målrettet så snart fraværet oppstår. Det kan enten være en sykemelding eller gjentagende bruk av egenmeldinger. Det er derfor viktig å tilby støtte tidlig og med riktig innsats. Et lavere sykefravær er til fordel både for den ansatte og arbeidsplassen.

Vi tilbyr

  • Forebyggende tiltak skreddersydd arbeidsplassen
  • Individuelle kartlegginger og veiledning for å sikre at den ansatte kan stå i arbeid
  • Veiledning for å evaluere og tilpasse arbeidsoppgaver
  • Bistand til å navigere i helsevesenet og sikre tilgang til rett behandling tidlig
  • Arrangementer på arbeidsplassen for alle medarbeidere innenfor forskjellige helsefaglige emner, for eksempel søvn, stress, fysisk aktivitet.
  • Oppfølging av den ansatte når vedkommende returnerer til arbeid

Alltid inkludert i våre helsepakker:

  • Informasjonspakke, motivasjon og kick-off
  • Strategisk helserådgiver
  • Helserapporter
  • Helsetendenser i samfunnet og for bedriften.

Kontakt oss


Har du spørsmål og vil komme i kontakt med oss eller bli kunde?
 

10 råd for sykefraværsoppfølging


Sykefravær er og blir en viktig måleparameter når vi snakker om helse på arbeidsplassen. Enten om din bedrift har høye eller lave sykefraværstall, er vi nødt til å følge med og ha kontroll på hvilke faktorer som medfører risiko i din bedrift.