Arbeidsrettet rehabilitering Oslo, Hamar og Lillestrøm

Fra 1. januar 2023 tilbyr Falck arbeidsrettet dagrehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten tilbys på lokasjoner i Oslo, på Lillestrøm og Hamar.

  • Tilbudet er diagnoseuavhengig og er aktuelt for dem som på grunn av helseutfordringer er sykemeldt, står i fare for å bli sykemeldt eller mottar ytelse fra NAV.
  • Deltaker må være i yrkesaktiv alder og ha en realistisk mulighet for å komme helt eller delvis tilbake til arbeid.
  • Arbeidsrettet rehabilitering har ikke som formål å kurere sykdom, men å fremme arbeidsdeltakelse på tross av helseplager og sykdom. Det overordnede målet for rehabiliteringen er deltakelse i arbeidslivet.
  • Fastleger, avtalespesialister eller annet helsepersonell med henvisningsrett kan henvise deltakere.

 

Grupperehabilitering med tverrfaglig tilnærming

Rehabiliteringen er gruppebasert med individuelle tilpasninger. I første uke av rehabiliteringen vil alle deltakerne gjennomføre en tverrfaglig kartlegging. Vårt tverrfaglige team består av arbeidsveileder, fysioterapeut, psykolog og legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.
 

Med utgangspunkt i kartleggingen vil hver deltaker i samarbeid med det tverrfaglige teamet utarbeide en individuell rehabiliteringsplan. Gruppetilbudet vil ha en arbeidsfokusert kognitiv tilnærming med arbeidsveiledning og fysisk aktivitet. I tillegg vil det være individrettede tiltak ut ifra deltakerens helseutfordringer som påvirker arbeidsfunksjon, f.eks. søvn, utmattelse, smerte, angst og depresjon.

 

Varighet


Alle deltakerne tilbys 4 ukers rehabilitering. Rehabiliteringen foregår på dagtid, mens deltaker bor hjemme. Det tilbys rehabilitering inntil 5 dager i uken med 2-3 dagers fysisk oppmøte og 1-2 digitale dager. For deltakere med særlig komplekse helseutfordringer eller tidskrevende rehabiliteringsprosesser er det mulighet for inntil 4 uker forlengelse. I tillegg er det mulighet for inntil 4 individuelle oppfølginger etter endt rehabilitering for å følge opp arbeidsrelaterte prosesser.

 

Informasjon om henvisning


1) Fra fastleger, avtalespesialister eller annet helsepersonell med henvisningsrett sendes henvisning til Regionalt koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus via Norsk helsenett som rettighetsvurderer pasienten. Søk opp «RKE» i adresseregisteret. Se «sjekkliste for henvisning» på RKE sine hjemmesider. 

2) Fra spesialisthelsetjenesten kan henvisningen sendes direkte til Falck via Norsk helsenett.

Henvisningen bør inneholde informasjon om:

  1. Aktuelle symptomer
  2. Aktuell livssituasjon
  3. Tidligere sykdomshistorikk
  4. Behandlingsbehov og mål for rehabilitering

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med oss her