Bedriftshelsetjeneste

Vår ambisjon er å kunne bistå hele mennesket og organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten i Falck Helse har et tverrfaglig team, satt sammen for å kunne tenke helhetlig. Ulik bakgrunn og kunnskap gir oss mulighet til bedre å møte de mange utfordringene bedrifter har når det gjelder å skape og opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

 380 21 700

eller bht@falckhelse.no

 Trygghet 

Falck Helse bidrar til et godt og sunt arbeidsliv

Vi veileder deg i lovkravene

Arbeidstilsynet kontrollerer ved tilsyn om virksomheter overholder bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid kreves av alle virksomheter og tilsyn avdekker ofte mangler av ulik alvorlighetsgrad.

Typiske avvik er manglende dokumentasjon på risikovurdering, rutiner, rapportering og opplæring i HMS-arbeidet

Bedriftshelsetjenesten skal være der for å hjelpe deg til å ha orden i HMS-arbeidet og ha et riktig forebyggende fokus for din bransje. Så ønsker du bistand til dette arbeidet eller har fått et tilsyn, er det bare å ringe eller sende oss en mail, så vil en av våre dyktige HMS-rådgivere kontakte deg.

Vi stiller følgende ressurser til disposisjon:

• HMS-rådgivere • Bedriftssykepleiere • Bedriftsfysioterapeuter • Arbeidsmedisiner • Yrkeshygieniker • Osteopater • Psykologer

Du finner ut mer om den enkelte medarbeider under "Om oss". Vi innhenter ytterligere ressurser ved behov.