Bedriftshelsetjeneste

Vår ambisjon er å kunne bistå hele mennesket og organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten i Falck Helse har et tverrfaglig team, satt sammen for å kunne tenke helhetlig. Ulik bakgrunn og kunnskap gir oss mulighet til bedre å møte de mange utfordringene bedrifter har når det gjelder å skape og opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

 380 21 700

eller bht@falckhelse.no

 Trygghet 

Falck Helse bidrar til et godt og sunt arbeidsliv

Vi veileder deg i lovkravene

Arbeidstilsynet har jevnlige tilsyn i alle typer bedrifter. Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet er noe som kreves av alle virksomheter i Norge og like fullt er det dette det syndes mest mot. De mest brukte påleggene er innenfor:

– forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten
– forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste
– forskrift om tungt og ensformig arbeid
– forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen

Bedriftshelsetjenesten skal være der for å hjelpe deg å forebygge, men dersom du ikke allerede har en avtale, er vi klar til å hjelpe deg. har fått pålegg så er vi også der deg.
Bare ring oss eller send oss en mail, så vil en av våre dyktige HMS-rådgivere kontakte deg.

Vi stiller følgende ressurser til disposisjon:

• HMS-rådgivere • Bedriftssykepleiere • Bedriftsfysioterapeuter • Arbeidsmedisiner • Yrkeshygieniker • Osteopater • Psykologer

Du finner ut mer om den enkelte medarbeider under "Om oss". Vi innhenter ytterligere ressurser ved behov.