Arbeidsmiljøkartlegging

Nettbasert (evt. papirbasert) kartlegging. Statistisk rapport utarbeides og sendes kunden. Rapporten gir først og fremst indikasjoner på hvor og hvilke typer utfordringer man finner i virksomheten. Man har dermed et godt grunnlag for å sette inn andre tiltak, evt gjøre nærmere undersøkelser.

Arbeidsmiljøsamtaler

Arbeidsmiljøsamtaler er en intervjubasert arbeidsmiljøundersøkelse som gir virksomheten klar tilbakemelding på hva som er positivt, men også hva som kan blir bedre. Etter undersøkelsen overleveres skriftlig rapport med utdypende verbal gjennomgang. Gjennomføringen foregår oftest i virksomhetens egne lokaler. På den måten sparer man tid og ressurser. Det benyttes omkring 15 min. pr. ansatt – litt avhengig av hvor utfordrende arbeidsmiljøsituasjonen er. Undersøkelsen egner seg også som en grundigere tilnærming etter elektronisk arbeidsmiljøkartlegging