Coronaviruset (Covid 19) berører oss alle, både som privatperson og arbeidstaker. Antall smittede i Norge er økende og man forventer et større smitteutbrudd. Hvor stort dette vil bli, er umulig å forutse.
Falck Helse ønsker å være med å begrense smittetilfeller og tar derfor forhåndsregler.

For dere som kunde innebærer det at ansatte som er kalt inn til helsekontroll og har hatt symptomer som kan knyttes til Coronaviruset de siste 14 dagene, ikke skal oppsøke bedriftshelsetjenesten fysisk. Avtalte helsekontroller utsettes til den/de ansatte har vært symptomfrie i 14 dager. Vi ber dere om å informere deres ansatte om dette så snart som mulig og gi beskjed til bedriftens kontaktperson i Falck Helse om eventuelle avlysninger.

Vi følger Folkehelseinstituttets retningslinjer i vårt arbeid og anbefaler at alle holder seg oppdatert, https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Vi oppfordrer til Forebyggende tiltak

  • God håndhygiene: Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Alkoholbasert hånddesinfeksjon som f. eks Antibac brukes hvis ikke håndvask er mulig eller som et supplement.
  • God hostehygiene: Bruk papirlommetørkle foran munn en og nesen når du hoster elle nyser. Kast lommetørkleet straks etter bruk og vask så hendene. Dersom du ikke har papirlommetørkle tilgjengelig, bruk albuekroken når du må nyse eller hoste.
  • Hold avstand: Når det er mulig, anbefales 1-2 meter avstand til personer med luftveissymptomer.
  • Munnbind anbefales ikke for friske personer da man oftere tar seg til ansiktet ved bruk av munnbind. Dette kan lede til økt risiko for å overføre virus fra hender til slimhinner i øyne, nese og munn. Dersom man er syk eller omgås personer med påvist smitte, kan munnbind brukes for å hindre spredning til andre.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.