Ergonomi

Falck Helse kan tilby bedrifter kurser og individuelle tiltak innenfor ergonomi. Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi og tenke forebyggende tiltak. Falck Helse har kompetente bedriftsfysioterapeuter som drar ut på arbeidsplassen og bistår bedrift og ansatte med å finne gode løsninger på utfordringer relatert til muskel/ skjelett apparatet. Det vil alltid foreligge en rapport hvor anbefalte tiltak blir skissert opp for både den enkelte ansatt samt bedrift som helhet. Oppfølging på utførte oppdrag vil i mange tilfeller også være aktuelt for å sikre at tiltakene blir etterfulgt.

De ulike produktene Falck Helse kan tilby innenfor ergonomi er:

Ergonomifokus kontor
Utføres hos kunden og består av foredrag (ca 30 min) og veiledning og tiltak ved den enkeltes arbeidsplass (10-12 min). Rapport/tiltaksplan og skisse med tilpassede øvelser sendes virksomheten før oppfølgingsbesøk ved behov.

Ergonomi tungt og ensformig arbeid. Kurs og/eller teori
Kurs inntil 3 timer, maks 12 personer. Teori (ca 1 time), kartlegging/ risikovurdering og instruksjon i forebyggende øvelser (1-2 timer). Rapport/ tiltaksplan og øvelsesprogram sendes ut i etterkant av kurset.
Teoriundervisning inntil 1.5 timer med oppmerksomhet mot gruppens arbeidssituasjon. Passer å gjennomføre vekselvis med «Tungt og ensformig arbeid» kurs.

Individuell arbeidsplass vurdering
Gjennomføres etter behov og innebærer samtale med den ansatte, funksjonsundersøkelse, tilrettelegging av arbeidsplassen og forslag til videre tiltak. IA-bedrifter kan få dekket deler av utgiften. Tjenesten er spesielt aktuell for personer som er sykemeldt, eller står i fare for å bli det.