HAMP helse- og arbeidsmiljøprofil

HAMP er en kartlegging av helse og arbeidsmiljø og utføres elektronisk

Sikkert

Personvern er viktig for oss. Du kan føle deg helt trygg på at alle opplysninger ivaretas på en forsvarlig måte. All pålogging skjer via BankID. HAMP er utviklet med bakgrunn i retningslinjer fra WHO og skandinaviske helsemyndigheter. 

Kostnadseffektivt 

Syke medarbeidere koster. HAMP kan forhindre sykemeldinger og redusert arbeidsevne ved at helsepersonell i etterkant følger opp enkeltansatte som står i fare for å bli sykemeldt, eller har risikofaktorer som kan påvirke arbeidsfunksjonen på lengre sikt. 

Tidsbesparende

Ettersom undersøkelsen gjennomføres på pc, nettbrett eller telefon er den også tidsbesparende. Vi kan da fokusere på dem som er i risikogrupper og får mulighet til å gå i dybden på problemområder under fysisk oppmøte på helsekontroll. 

Fokusområder 

 1. Matvaner
 2. Mosjon og fysisk aktivitet
 3. Alkohol
 4. Røyk og snus
 5. Bevegelsesapparatet
 6. Ergonomi
 7. Fysisk arbeidsmiljø
 8. Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 9. Stress
 10. Søvn
 11. Energinivå
 12. Egenvurdering av helsetilstand
 13. Arvelige faktorer