Helsekontroll

Lovregulert

Målrettede undersøkelser i forhold til spesielle fysiske eksponeringer, så som støy, kjemikalier, stråling, vibrasjoner m.m. Helseoppfølging/ - veiledning i forbindelse med arbeid om natten. Helseundersøkelser for røyk- og kjemikaliedykkere. Vaksinasjoner ut fra en totalvurderingav smitterisiko i arbeidssituasjonen.

Faglig anbefalt oppfølging ut fra en eksponeringsvurdering

Kartlegging og veiledning i forhold til tungt og ensformig arbeid, stillesittende og/eller repeterende arbeid. Individuelle kartleggingssamtaler ved høyt arbeidspress, endrings- og nedbemanningsprosesser og/eller spesielt krevende arbeidssituasjonerover tid.

Forebyggende helseoppfølging for ansatte med særlige livsstils utfordringer direkte knyttet til arbeidssituasjonen (anleggsarbeidere, pendlere, skiftarbeidere, sjåfører m.m.)

Ved disse tjenestene møter du fagspesialistene bedriftslege, bedrfitssykepleier og/eller bedriftsfysioterapeut og modulene kan kombineres ut fra en totalvurdering