HMS-arbeid

40 t arbeidsmiljø opplæring. Gjennomføres som åpne kurs med deltakere fra forskjellige bransjer/virksomheter. Like aktuelt som åpne kurs, er bedriftsinterne. Disse kan tilpasses den aktuelle virksomhet. Iht. AML §§ 3-5 og 6-5. Opplæringen gjennomføres over 2+1 dag med undervisning, og resten som hjemmearbeid. Hjemmearbeid for at deltakeren ikke kun skal kjenne teorien, men også bli fortrolig med HMS-arbeide i praksis. Tema som gjennomgås er bla: Arbeidsmiljøloven, HMS, internkontroll, ansvar/plikter, verneombud, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste, informasjon, arbeidstid, ansettelse, verneutstyr, støy, inneklima og ergonomi.

Arbeidsgiver. 1-dags arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgiver (daglig leder/adm. dir./andre ledere). Iht. AML 3-5. Kurset er i vesentlighet et uttrekk fra 40 t. kurset, med fokus på de tema som er mest relevant for ledere av virksomheter.