Kriseberedskap

Heldigvis er det bare av og til det inntreffer større ulykker eller katastrofer. Når så evt. skjer har Falck Helse et solid apparat med fagpersoner til å bistå kunder med akutt hjelp slik at man skal unngå psykiske belastninger. Ved ønske om en 24/7/365 krisepsykologisk beredskap kan man abonnere på dette.