Kurs

40 t. Grunnopplæring:

Neste åpne 40 t. HMS-kurs går 5.,6. og 12 juni 2018

HMS-opplæring Arbeidsgiver

18. april 2018

Øvrige kurs som gjennomføres kontinuerlig:

  • Førstehjelp - Tilpasset risikobildet i bedriften.
  • HMS - Helse, miljø og sikkerhet, regelverk.
  • Ergonomi - Fysisk tilrettelegging, forebyggelse av arbeidsskader/-belastning
  • Gravid i jobb - Hvordan bli i jobb, gi trygghet til ansatt og leder
  • Nærværsarbeid - Optimalisere prosesser, nærværskultur, samhandlingstrening
  • Sykefraværsoppfølging - Lover, regler, plikter og rettigheter
  • Livsstil og helse - Helsefremming, rådgivning og motivasjon

 For mer informasjon om våre kurs, send oss en e-post på bht@falckhelse.no