Kurs

40 t. Grunnopplæring:

Neste åpne 40 t. HMS-kurs går 4, 5, og 11 juni 2019

HMS-opplæring Arbeidsgiver

9. april 2019

Øvrige kurs som gjennomføres kontinuerlig:

  • Førstehjelp - Tilpasset risikobildet i bedriften.HMS - Helse, miljø og sikkerhet, regelverk.
  • Ergonomi - Fysisk tilrettelegging, forebygging av arbeidsskader/-belastning Les mer
  • Gravid i jobb - Hvordan bli i jobb, gi trygghet til ansatt og leder
  • Nærværsarbeid - Optimalisere prosesser, nærværskultur, samhandlingstrening
  • Sykefraværsoppfølging - Lover, regler, plikter og rettigheter
  • Livsstil og helse - Helsefremming, rådgivning og motivasjon
  • For mer informasjon om våre kurs, send oss en e-post på bht@falckhelse.no

 

Vilkår:  

Registrering og bekreftelse

Påmelding skjer via påmeldingsskjema på nettsiden. Du vil motta bekreftelse på din kurspåmelding innen en arbeidsdag etter påmelding.

Fakturering

Vi sender ut faktura per e-post. Denne vil gå direkte til den e-postadressen du har oppgitt når du meldte deg på kurs. Faktura blir utstedt etter endt kurs.

Avbestilling

Dersom du må avbestille din kursplass vil du bli belastet kursavgift etter følgende regler:

Ved avmelding senere enn 14 dager før kursstart, eller ved manglende oppmøte, belastes 100% av kursavgiftenVed avmelding senere enn fire uker før kursstart, men tidligere enn to uker før kurset, belastes 50 % av kursavgiften

Dersom en deltaker ikke kan stille, men skaffer en annen person til å overta plassen, vil det ikke tilkomme avmeldingsavgift utover ordinær deltakeravgift. Ved sykdom må sykemelding fremlegges. Vi ber om å bli varslet om endringen så snart dette er kjent.

Kansellering av kurs

Det tas forbehold om gjennomføring og deltakerbegrensning. Falck Helse forbeholder seg retten til å kansellere et hvert kurs på et hvert tidspunkt. Dersom et kurs blir kansellert, blir deltakeravgiften tilbakebetalt. Falck Helse står ikke til ansvar for økonomiske konsekvenser som følge av kansellert kurs utover dette.

Påmelding - vennligst fyll ut kolonnene under

Bestilling av kurs