Tilrettelagte løsninger

Våre kunder spenner fra små, lokale håndverksbedrifter til kommuner og store, internasjonale selskaper. Vi tilpasser våre løsninger ut fra kundebedriftens behov og utfordringsbilde, og kan bistå i all HMS relaterte problemstillinger.
Noen bransjer er pålagt et samarbeid med en godkjent bedriftshelsetjeneste og da er det viktig at vi spisser tjenestene for å oppfylle de spesifikke kravene som gjelder for akkurat din bransje.

Vi lager skreddersydde avtaler ut fra hva din bedrift må ha i forhold til Arbeidsmiljølovens forventninger.