Veiledning

Falck Helse har kompetanse til å bistå ved totalbelastningsproblematikk og hjelpe enkeltansatte og ledere med å skaffe seg oversikt, prioritere og begrunne i forhold til egen tåleevne. Behovet dukker gjerne opp i forbindelse med sykefraværsoppfølging eller psykiske utfordringer. Minst like viktig er det å huske dette tilbudet i situasjoner der ansatte står i fare for å bli sykmeldt.