Yrkehygiene

Yrkeshygiene er en del av det systematiske helse- , miljø- og sikkerhetsarbeidet i arbeidslivet. Målet med yrkeshygienen er å fremme helsen og trivselen blant arbeidstagerne og å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. For å gjøre dette på en god og riktig måte må vi identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, som for eksempel ulike typer støv, gass, giftstoffer, støy, stråling, vibrasjoner, bakterier etc. Der det er risiko knyttet til eksponering av ulike arbeidsmiljøfaktorer utfører vi kartlegginger, sammenlikner med krav i forskrift og gir utfyllende rapporter med forslag til forebyggende tiltak.

Vi kan også tilby kurs og opplæring tilpasset hver enkelt bedrift i forhold til fysisk, kjemisk eller biologisk eksponering.