Bedriftshelsetjeneste

Falck Helse er en fullverdig bedriftshelsetjeneste. Våre kunder spenner fra små, lokale håndverksbedrifter til kommuner og store, internasjonale selskaper. Vi tilpasser våre løsninger ut fra kundebedriftens behov og utfordringsbilde, og kan bistå i alle HMS relaterte problemstillinger.  

Vår ambisjon er å kunne bistå hele mennesket og organisasjonen. Bedriftshelsetjenesten i Falck Helse har et tverrfaglig team, satt sammen for å kunne jobbe helhetlig. Ulik fagutdanning, bakgrunn og kunnskap gir oss mulighet til bedre å møte de mange utfordringene bedrifter har når det gjelder å skape og opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.