Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøkartlegginger

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ): en internasjonalt anerkjent arbeidsmiljøundersøkelse. Den gjennomføres digital og består av 49 spørsmål innenfor en rekke aktuelle tema i et arbeidsmiljø. Rapporter kan utformes på gruppenivå etter ønske, som eksempelvis på avdelinger, ulike geografiske lokasjoner eller yrker/stillingsnivå. Undersøkelsen gir en bred innsikt i bedriftens arbeidsmiljø og eventuelle utfordringer.

Arbeidsmiljøsamtaler

Gjennomføres med fysiske samtale med alle aktuelle ansatte. Semistrukturell kvalitativ metode. Spørsmålene kan være standardiserte arbeidsmiljøspørsmål, eller skreddersydd etter bedriftsbehovet. Anonymisert rapport utarbeides i etterkant.

Arbeidsmiljøseminar

Dette er arbeidsmiljøarbeid i gruppe. Målet er å sette fokus på hvordan man vil ha det i sitt arbeidsmiljø, og hva som skal til for å komme dit. Seminaret består av noe teoriundervisning og mye gruppearbeid. De ansatte utfordres på å være løsnings- og fremtidsfokuserte, og ansvarlige for egen arbeidshelse. De ansatte kan hjelpe hverandre til å sortere, strukturere, støtte, prioritere og parkere positive og utfordrende faktorer i arbeidsmiljøet. Gjensidig forpliktende punkter nedtegnes, som følges opp etter en avtalt tid.

Konflikthåndtering

Bistand og rådgivning som nøytral part i forebygging, avklaring og oppfølging av konfliktsaker i arbeidsmiljøet. Ved geografiske utfordringer som lang reisevei, eller andre faktorer som forhindrer fysisk møte, kan dette gjøres digitalt kryptert.

 

Vi hjelper deg med ditt arbeidsmiljø


Se våre andre tjenester innen bedriftshelsetjeneste