COPSOQ Arbeidsmiljøkartlegging

Copenhagen PsychoSocial Questionnaire COPSOQ er en kvantitativ og elektronisk kartlegging av arbeidsmiljøet

Om COPSOQ

COPSOQ er en kvantitativ metode som kartlegger 11 arbeidsmiljøkategorier. Kartleggingen avdekker viktige faktorer som bidrar til et godt, forebyggende arbeidsmiljø; rolleklarhet, balanse mellom krav og kontroll, innsats og belønning og ledelse og forutsigbarhet (STAMI). Resultatene vil kunne brukes til å både forsterke det som fungerer bra og samtidig gi grunnlag for konkrete forbedringsprosesser i arbeidsmiljøet.

Kartleggingen består av 49 spørsmål som sammenlignes med COPSOQ-gjennomsnittet. Ved minimum 10 besvarelser vil det utarbeides rapport. Det rapporteres på bedriftsnivå og/eller avdelingsnivå. Rapportene kan også ta med resultater fra tidligere utført COPSOQ i samme bedrift, og dermed gi trender i forhold til utviklingen over tid. Arbeidsgiver velger selv hvor lang svarfrist som skal gis.

Kategorier

 1. Krav i arbeidet
 2. Arbeidets organisering og
  innhold
 3. Samarbeid og ledelse
 4. Samspill jobb og individ
 5. Verdier på arbeidsplassen
 6. Helse og velvære
 7. Samarbeid
 8. Trusler om vold
 9. Vold
 10. Mobbing
 11. Seksuell trakassering

 

Mer informasjon


Dersom du ønsker mer informasjon om COPSOQ eller ønsker å bestille arbeidsmiljøundersøkelsen til din bedrift, vennligst ta kontakt. 

Tidsbesparende


Ettersom kartleggingen gjennomføres på pc, nettbrett eller telefon er den tidsbesparende. Invitasjonen til kartleggingen sendes til egen epostadresse for å gjøre undersøkelsen mest mulig tilgjengelig.

Sikkert


Personvern er viktig for oss. Du kan føle deg helt trygg på at alle opplysninger ivaretas på en forsvarlig måte. Kartleggingen er anonym og i henhold til EUs personvernforordning (GDPR).

Kostnadseffektivt


Arbeidsgiver er pliktig til å gjennomføre kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet. COPSOQ er en effektiv og prisgunstig måte å gjøre dette på. For hver krone du investerer i arbeidsmiljø vil du få to kroner tilbake. 

Kontakt oss for mer informasjon


Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med din kontaktperson hos
Falck Helse, evt. via tlf. 380 21 700
Du kan også nå oss via vårt digitale skjema her