Arbeidsmiljøkartlegging

Kartlegging av arbeidsmiljøet sikrer målrettede tiltak som er essensielt for å forhindre risiko oppnå endring.

Resultatene fra kartleggingene gir deg god indikasjon på hva som fungerer og hva som ikke fungerer på din arbeidsplass. Med god kartlegging sikrer du deg at de initiativer og tiltak du iverksetter er målrettet. Når tiltakene man iverksetter er basert på reelle muligheter og utfordringer har du langt større sjans til å oppnå resultater og se effekt av innsatsen.

Falck Helse har en rekke gode verktøy for å gjøre grundige kartlegginger av arbeidsmiljøet på en effektiv og god måte som gir dere de rapportene og den innsikten dere trenger som bedrift.