Arbeidsmiljøundersøkelser

Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ):

COPSOQ er en internasjonalt anerkjent arbeidsmiljøundersøkelse. Den gjennomføres digital og undersøkelsen består av 49 spørsmål innenfor en rekke aktuelle tema innenfor arbeidsmiljø. Rapporter kan utformes på gruppenivå etter ønske, som ekspempelvis på avdelinger, ulike geografiske beliggenheter eller yrker/stillingsnivå. Dette bestemmes før gjennomføring i dialog med aktuell bedrift. Undersøkelsen gir en bred innsikt i bedriftens arbeidsmiljø og eventuelle utfordringer.

Digital helse- og arbeidsmiljøprofil (HAMP): 

HAMP er som en webbasert selvsangivelse innenfor HMS og er svært enkel å bruke. Undersøkelsen utføres elektronisk og kan gjennomføres på pc, nettbrett eller telefon. Den kartlegger ansattes opplevelse av helse og arbeidsmiljø. Det lages grupperapporter for firma, som enhet og på avdelingsnivå, og hver ansatt får tilsendt individuell rapport utfra egen svar.
HAMP er utviklet etter retningslinjer fra WHO og skandinaviske helsemyndigheter.

Arbeidsmiljøsamtaler:

Arbeidsmiljøsamtaler gjennomføres med fysiske samtaler med alle ansatte, ellers med en utvalgt gruppe/avdeling. De ansatte får da anledning til å gi tilbakemelding på ulike tema. Det utformes rapport på bedriftsnivå/gruppenivå, og aktuelle problemstillinger tas opp med bedriftens ledelse ved gjennomgang av rapport.

         

Lise Holth                        Espen Nilsen

Ansvarlig Østlandet        Ansvarlig Sørlandet

 Kontakt oss

 Les mer om Copenhagen Psychosocial Questionnaire

 Les mer om digital helse- og arbeidsmiljøprofil (HAMP)  

Fyll ut skjemaet nedenfor for å motta et uforpliktende tilbud på Arbeidsmiljøundersøkelser. 

Kontakt oss