Ergonomi

De ulike produktene Falck Helse kan tilby innenfor ergonomi er:

Ergonomifokus kontorarbeidsplass:

Utføres hos kunden og består av felles innledende foredrag (ca 30 min) og veiledning og tiltak ved den enkeltes arbeidsplass (10-20 min). Rapport og tiltaksplan sendes virksomheten.

Ergonomikurs:

Bedriftstilpassede kurs, vanligvis inntil 3 timer. Behovsprøvd innhold. Kan inneholde fokus på tungt og ensformig arbeid, kartlegging og risikovurdering, stresshåndtering, fysisk aktivitet og helse, instruksjon i forebyggende øvelser og lignende.

Individuell arbeidsplassvurdering:

Gjennomføres etter behov og innebærer samtale med den ansatte, funksjonsundersøkelse, tilrettelegging av arbeidsplassen og forslag til videre tiltak. Tjenesten er spesielt aktuell for personer som er sykemeldt, eller står i fare for å bli det. Den ansatte følges opp etter ca. en måned.

Forebyggende gruppe:

Gruppetilbud med faglig oppdatert fysisk aktivitet, tilpasset bransje og arbeidsoppgaver. Målet er å bedre den ansattes arbeidshelse og fysiske kapasitet, men også styrke samhold og kommunikasjon i bedriftene. Gruppeopplegget tilpasses bedriften/avdelingen og de ansatte på en slik måte at alle kan delta og ha nytte av det.

Fysikalsk veiledning:

Rettet mot ansatte med behov for veiledningssamtaler, med ekstra fokus på kropp, spenninger og smerte. Timene kan inneholde samtaler og konkrete stresshåndteringsmetoder. Gjennomføres av egnet fysioterapeut.

Fysioscreening:

Systematisk kartleggingsverktøy som tar temperatur på bedriften med tanke på stress- og spenningsnivå, søvn, arbeidsmengde og muskel-/skjelettapparatet. Screeningen består av samtale og testing av den enkelte arbeidstaker, ca 25 minutter per person. Det utarbeides en samlet anonymisert rapport til arbeidsgiver.

Kurs i stresshåndtering:

Vi arrangerer bedriftsinterne engangskurs (inntil 3 timer), eller kurs over flere ganger med stort fokus også på konkrete stresshåndteringsmetoder. Selve tema og vinkling styres av utfordringene i den enkelte bedrift/avdeling. Målet er økt bevissthet rundt eget stress og egne mestringsstrategier, og øke kompetanse på egen stresshåndtering.

Konsultasjon med fysioterapeut:

Samtale, undersøkelse eller veiledning ved behov.