Ergonomi

Falck Helse kan tilby bedrifter kurs og individuelle tiltak innenfor ergonomi. Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi og tenke forebyggende tiltak.

Falck Helse har kompetente bedriftsfysioterapeuter som drar ut på arbeidsplassen og bistår bedrift og ansatte med å finne gode løsninger på utfordringer relatert til muskel/ skjelett apparatet. Det vil alltid foreligge en rapport hvor anbefalte tiltak i forhold til tilrettelegging av arbeidsplass skisseres både for den enkelte ansatt og bedrift. Oppfølging på utførte oppdrag vil i mange tilfeller også være aktuelt for å sikre at tiltakene blir etterfulgt.

Kartlegging og risikovurdering

Bistand og rådgivning av ergonomiske arbeidsforhold i bedriften. 

Arbeidsplassvurdering

Gjennomgang av ergonomi på den enkelte arbeidsplass av en bedriftsfysioterapeut. Kan gjøres i en hel gruppe eller ved behov for en enkeltansatt. Bestilles både som forebyggende tiltak og som tilrettelegging ved sykefravær.

Ergonomikurs

Lages bransjespesifikt eller som generell opplæring. Innhold og omfang kan tilpasses den enkelte bedrift. Kurset baseres på aktuelle forskrifter, og tilpasses arbeidsoppgavene til deltakerne.

 

 

Be om tilbud på ergonomitjenester


Se våre andre tjenester innen bedriftshelsetjeneste