Ergonomi

Falck Helse kan tilby bedrifter kurs og individuelle tiltak innenfor ergonomi. Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi og tenke forebyggende tiltak. Falck Helse har kompetente bedriftsfysioterapeuter som drar ut på arbeidsplassen og bistår bedrift og ansatte med å finne gode løsninger på utfordringer relatert til muskel/ skjelett apparatet. Det vil alltid foreligge en rapport hvor anbefalte tiltak i forhold til tilrettelegging av arbeidsplass skisseres både for den enkelte ansatt og bedrift. Oppfølging på utførte oppdrag vil i mange tilfeller også være aktuelt for å sikre at tiltakene blir etterfulgt.

Vanlige ergonomitjenester kan være: 

  • Kartlegging og risikovurdering: Bistand og rådgivning av ergonomiske arbeidsforhold i bedriften. 
  • Arbeidsplassvurdering: Gjennomgang av ergonomi på den enkelte arbeidsplass av en bedriftsfysioterapeut. Kan gjøres i en hel gruppe eller ved behov for en enkeltansatt. Bestilles både som forebyggende tiltak og som tilrettelegging ved sykefravær.
  • Ergonomikurs: Lages bransjespesifikt eller som generell opplæring. Innhold og omfang kan tilpasses den enkelte bedrift. Kurset baseres på aktuelle forskrifter, og tilpasses arbeidsoppgavene til deltakerne.

            

Line Hannevik Olsen          Birgitte Brynildsen

Ansvarlig Sørlandet            Ansvarlig Østlandet

 Kontakt oss

 Les mer om alle våre ergonomitjenester

Fyll ut skjemaet nedenfor for å motta et uforpliktende tilbud på ergonomiske tjenester 

Kontakt oss