Forebygging og oppfølging

Falck Helse tilbyr ulike tiltak for å sikre at du har en helsefremmende og sikker arbeidsplass for dine ansatte.

Ut i fra deres arbeidsmiljø, risikoer og eksponeringer tilbyr vi målrettede tiltak med høyt faglig nivå på våre rådgivere. Tiltakene vi gjennomfører baserer seg på de kartlegginger vi gjør av deres bedrift eller den innsikt dere har om deres utfordringer og muligheter.

Tiltakene vi iverksetter skal sikre redusert sykefravær og sykenærvær, forbedret helse for deres ansatte, bedret arbeidsmiljø og gjøre deres arbeidsplass til en mer attraktiv arbeidsgiver for eksisterende og nye ansatte.