Helsekontroll

Krav om helsekontroll styres av lovverket hvor typer arbeid med særlig helserisiko kategoriseres i «Plikt til å gjennomføre helsekontroll» og «Plikt til å tilby helseundersøkelse». Du kan lese mer om hvilke eksponeringer som kommer innenfor disse kategorier i linken til høyre.

Foruten dette er det grad av eksponering for helsefarlige faktorer i arbeidet som er styrende for krav, noe som skal dokumenteres gjennom risikovurderinger.

Vårt helsekontrollteam består av lege, sykepleiere, fysioterapeut og osteopat. Vi tilbyr ulike alternativer for målrettede helsekontroller for hele og deler av bedriften: Ulike helsekontroller kan kombineres ut fra en totalvurdering.

  • Helsekontroll med lege og sykepleier
  • Helsekontroll med sykepleier
  • Helsekontroll med sykepleier og fysioterapeut/osteopat
  • Audiometri og spirometri (Hørsel og lungetest)

Vi tilbyr også forebyggende helseoppfølging for ansatte med særlige livsstilsutfordringer direkte knyttet til arbeidssituasjon (anleggsarbeidere, pendlere, skift- og nattarbeidere, sjåfører m.m.)

Vi tilbyr også digital helsescreening av de ansatte i bedrifter gjennom vår helse- og arbeidmiljøprofil.

Vaksinasjoner:

Vi tilbyr vaksinasjoner for blant annet flått, stivkrampe, Hepatitt A og B og influensa.

Andre legekonsultasjoner:

Yrkesdykker, offshoresertifikat, asbestsjekk, røykdykkertest m.m

 

                              

Lise Holth                                            Tone Øystøl

Ansvarlig Østlandet                         Ansvarlig Sørlandet

 Kontakt oss

 Les mer om lovpålagte krav til helsekontroll 

 Les mer om Digital helse- og arbeidsmiljøprofil

Fyll ut skjemaet nedenfor for å motta et uforpliktende tilbud på Helsekontroll 

Kontakt oss