Målrettede helseundersøkelser

Helsekontroll med lege og sykepleier

Helsekontrollen er målrettet i forhold til de ansattes eksponeringer. Målet er å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og avdekke tegn på skadelige helseeffekter. Det blir tatt journalopptak, test av lungefunksjon og hørsel, blodprøver (kolesterol og langtidsblodsukker), og andre målrettede undersøkelser basert på eksponering. Det henvises til videre utredning eller behandling ved behov.

Helsekontroll med sykepleier

Kan avtales etter ønske. Vanlig innhold er test av lungefunksjon og hørsel, samt diverse blodprøver. I tillegg gjennomføres det en helsesamtale med den enkelte rundt ulike aktuelle temaer

Helsekontroll med osteopat og sykepleier

En noe mer målrettet helseundersøkelse i forhold til muskel- og skjelettbelastninger. Gjennomføres ofte i bedrifter hvor arbeidsoppgavene preges av enten ensformig og repetitivt, stillesittende eller fysisk tungt belastende arbeid. Fokus i undersøkelsen ligger på styrking av egen tåleevne i forhold til belastning som ligger i arbeidsutførelsen. Denne type helsekontroll er også nyttig når arbeidsgiver ønsker å motivere og tilrettelegge for fysisk aktivitet. Undersøkelsen inneholder journalopptak, blodtrykk, blodprøver (kolesterol og langtidsblodsukker), vekt, kondisjonstest, fettprosent og en full funksjonell undersøkelse av muskler og ledd.

Leveres pr. i dag kun på sørlandet

Vaksiner

Vi tilbyr blant annet vaksiner mot influensa, flått, stivkrampe, og Hepatitt A og B

Vi tilbyr målrettede helseundersøkelser


Se våre andre tjenester innen bedriftshelsetjeneste