HMS-system & internkontroll

Falck Helse har sterk kompetanse innenfor relevant lovverk og ønsker å bistå med å sikre at dere operer i henhold til gjeldende regler for din bedrift. 

Alle bedrifter er pliktig til å sørge for at kravene regelverket stiller til HMS, følges opp systematisk. Falck bedriftshelsetjeneste rådgir deres bedrift slik at dere har fullstendig kontroll over de faktorene i arbeidsmiljøet som det er knyttet størst risiko til og at dere har kunnskapen og verktøyene til å følge opp disse.

Med bistand fra vår bedriftshelsetjeneste kan deres bedrift være trygg på at dere har opererer i henhold til det lovverket som gjelder for dere og at dere har systemer som sikrer oppfølgingen av dette.

Vi kan bistå med følgende

  • Hjelp til å utarbeide gode HMS-målsetninger
  • Hjelp til å kartlegginger og å holde oversikt over alle risikoer og eksponeringer i deres virksomhet
  • Hjelp til å utarbeide viktige rutiner og prosesser
  • Hjelp til å utarbeide avvikssystem
  • Hjelp til opplæring
  • Hjelp til å gjennomføre kartlegginger eller til å veilede i gode verktøy
  • Hjelp til evaluering og oppfølging av resultatene fra kartlegging

Kontakt oss


Har du spørsmål og vil komme i kontakt med oss eller bli kunde?