HMS-system / Internkontroll

Systematisk HMS-arbeid er en viktig del av kontrollsystemene på enhver arbeidsplass, og omhandler blant annet oversikt over arbeidsmiljørisiko, avvikshåndtering, handlingsplan for HMS og hva bedriftshelsetjenesten skal bidra med. Et godt internkontrollsystem, som revideres årlig og ved endringer, er en viktig faktor for et godt arbeidsmiljø og en trygg drift i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

HMS-system / Internkontroll

Utarbeidelse og revisjon av internkontrollsystem

HMS-forskriften gjelder de aller fleste virksomheter. Vi kan bistå bedriften med å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS blir fulgt opp systematisk og sikrer god kvalitetssikring for bedriften. Vi kan bistå med oppbygning av nytt internkontrollsystem eller revisjon og gjennomgang av deres eksisterende IK-system. Vi tilbyr bistand og rådgivning til utarbeidelse og tilpasning av virksomhetenes HMS-system samt gjennomgang ved årlig revisjon.

Risikovurderinger

En grundig risikovurdering er en viktig del av ethvert HMS-arbeid. Vi kan bistå med kartlegging av arbeidsmiljøet og gjennomføre generelle eller spesielle risikovurderinger som er nødvendig i deres arbeidsmiljø.

Vernerunder, avvikssystem og sjekklister

Vi bidrar med bistand og rådgiving for å skape gode bedriftsinterne rutiner for jevnlig HMS-fokus i den daglige drift.

Vi hjelper deg med ditt HMS-system


Se våre andre tjenester innen bedriftshelsetjeneste