HMS-arbeid / Internkontroll

Systematisk HMS-arbeid er en viktig del av kontrollsystemene på enhver arbeidsplass, og omhandler blant annet oversikt over arbeidsmiljørisiko, avvikshåndtering, handlingsplan for HMS og hva bedriftshelsetjenesten skal bidra med. Et godt internkontrollsystem som revideres ved endringer er en viktig faktor for et godt arbeidsmiljø og en trygg drift i forhold til helse, miljø og sikkerhet.
Bedriftshelsetjenesten har kompetanse for å bistå med dette, og vanlige områder vi bistår innen er:

Utarbeidelse og revisjon av internkontrollsystem: bistand og rådgivning til utarbeidelse og tilpasning av virksomhetenes HMS-system samt gjennomgang ved årlig revisjon.

Risikovurderinger: bistand og rådgivning til å planlegge og gjennomføre risikovurdering i hele eller deler av virksomheten iht. bransjens risikoområder.

Vernerunder: bistand til planlegging og gjennomføring av vernerunde i virksomheten.

Avviksrutiner og avviksbehandling: bistand og rådgivning til utarbeidelse av avvikssystem og oppfølging av meldte avvik.

HMS-kurs: Vi tilbyr 40 timers HMS kurs for verneombud og AMU-medlemmer, samt HMS-kurs for ledere. Se nærmere beskrivelse under kursmenyen.

Annette Langdal

Ansvarlig Sørlandet

 Kontakt oss

Fyll ut skjemaet nedenfor for å motta et uforpliktende tilbud på HMS-arbeid / internkontroll 

Kontakt oss