Individuell oppfølging

Falck Helse har bred kunnskap om veiledning og oppfølging av medarbeidere som står i belastende situasjoner, enten privat eller på jobb

Støttesamtaler

Støttesamtaler anbefales forebyggende for å forhindre sykefravær, men også som et redskap for å få ansatte raskere tilbake i arbeid. Er aktuelt for både ledere og ansatte. Målsetning er en kartlegging og bevisstgjøring av energityvene i jobben og livet generelt.

Coaching

Vi ser at totalbelastning er en vesentlig grunn til ansattes slitenhet, og vi erfarer at en coachende tilnærming i svært mange tilfeller fører til bedre oversikt og mestring av livets mange krav og forventninger.

Mer om online coaching

Rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN)

Bistand til, og deltakelse i forebyggende aktiviteter i henhold til AKAN-metodikk og kundebedriftenes interne rutiner. Koordinering av samarbeid mellom arbeidsgiver, primærhelsetjeneste og BHT i oppretting og oppfølging av individuelle AKAN avtaler.

Krisehåndtering

Falck Helse har erfaring med å bistå etter sterke og/eller tragiske hendelser på jobb, men også hendelser i privatlivet som kan ha betydning for arbeidsmiljøet. Vi fokuserer på normale mentale og fysiske reaksjoner på sterkt belastende situasjoner og ønsker å gjøre oppmerksom på, og akseptere, individuelle ulikheter i reaksjonsmønster og behov.

Lederstøtte

I første omgang vil det innebære å være en veileder og sparringspartner i forhold til personaloppfølging, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, nærværsarbeid og oppfølging av fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Dette kan være spesielt nyttig i urolige perioder, men også forebyggende "i fredstid".

 

Foruten AKAN-oppfølging kan alle tjenester leveres digitalt. 

Kontakt oss for mer informasjon om individuell oppfølging


Se våre andre bedriftshelsetjenester