Lederstøtte

Samtalene starter ofte med at lederen får hjelp til å definere hva han eller hun ønsker å jobbe med og utvikle seg på. Vi drøfter problemstillinger og lederen får reflektere over seg selv som person og i rollen som leder.

Eksempler på tema for lederstøtte:

  • endringsprosesser
  • teamutvikling
  • organisering og planlegging
  • konflikthåndtering
  • refleksjon over seg selv og sin lederrolle