Personaloppfølging

 

Sykefraværsoppfølging: Bistå i møter med ansatt og leder så tidlig som mulig i forløpet i tillegg til fastsatte dialogmøter med NAV. Kartlegging av behov for videre oppfølging, funksjonsnivå og tilretteleggingsmuligheter. Tiltak: veiledningssamtaler, arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering.

Rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN): Bistand til, og deltakelse i forebyggende aktiviteter i henhold til AKAN metodikk og kundebedriftenes interne rutiner. Koordinering av samarbeid mellom arbeidsgiver, primærhelsetjeneste og BHT i oppretting og oppfølging av individuelle AKAN avtaler.

Individuelle veiledningssamtaler: Vårt veiledningsteam har tverrfaglig helsefaglig bakgrunn og har lang erfaring med veiledning innen ulike helse- og arbeidsutfordringer; eksempelvis stressmestring, angst og depresjon, sorg, samlivsproblematikk og håndtering av livskriser.

Konflikthåndtering: Bistand og rådgivning som nøytral part i forebyggelse, avklaring og oppfølging av konfliktsaker i arbeidsmiljøet. 

Det er vanlig at det avtales treffpunkter enten hos oss, på bedrift eller på nøytralt sted for samtaler. Samtidig har vi mulighet for å gjennomføre samtaler og veiledning over video om det er geografiske utfordringer som lang reisevei, eller andre faktorer som forhindrer fysisk møte. Dette gjøres gjennom VisibaCare, som er en kryptert og sikker videoløsning. Man logger seg da på via Bank-ID.

 

            

Line Hannevik Olsen      Birgitte Brynildsen

Ansvarlig Sørlandet         Ansvarlig Østlandet

 Kontakt oss

Fyll ut skjemaet nedenfor for å motta et uforpliktende tilbud på Oppfølging av ansatte. 

Kontakt oss