Sykefraværsarbeid

Vi bistår bedriften med sykefraværsoppfølging.

Dialogmøter

Vi bistår i møter med ansatt og leder så tidlig som mulig i forløpet, i tillegg til fastsatte dialogmøter med NAV.

Arbeidsplassvurdering

Gjennom en individuell arbeidsplassvurdering kan vi bistå med kartlegging av behov for videre oppfølging, funksjonsnivå og tilretteleggingsmuligheter.

Funksjonsvurdering

Trepartssamtale mellom ansatt, nærmeste leder og Falck Helse. Det utarbeides en systematisk og oversiktlig rapport over den ansattes funksjon sett opp mot arbeidets art. Det kan benyttes ved behov for en nærmere avklaring og synliggjøring av alle utprøvde tiltak fra arbeidsgivers side med/uten effekt, samt i situasjoner hvor det er behov for se på muligheter for nye tilrettelegginger eller arbeidsoppgaver. Funksjonsvurdering gjennomføres ofte i sammensatte saker eller hvor sykefraværet har vært hyppig eller langvarig.

Vi hjelper deg med ditt sykefraværsarbeid


Se våre andre tjenester innen bedriftshelsetjeneste