Yrkeshygiene

Yrkeshygiene handler om kompetanse og rådgivning for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø iht. mulige eksponeringer.

Vi bistår med kartlegging og risikovurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, slik at bedrifter får oversikt over eksponeringer og vurdering av risiko for helseskade på arbeidsplassen.

Det utarbeides rapport med forslag til forebyggende og risikoreduserende tiltak. Vi kan også bistå med å opprette og vedlikeholde stoffkartotek over aktuelle kjemikalier i en bedrift.

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer

Eksponering av støy, stråling og/eller vibrasjoner.

Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer

Eksponering av diverse kjemiske stoffer som oljer, bensin, vaskemidler, løsemidler, maling, lakk eller ulike typer støv som melstøv, trestøv og metallstøv..  

Biologiske arbeidsmijøfaktorer

Bakterier, virus eller andre smittestoffer.

Be om et tilbud på yrkeshygiene


Se våre andre tjenester innen bedriftshelsetjeneste