Medisinske tjenester

Falck Helse samarbeider med en rekke anerkjente sykehus, behandlingsinstitusjoner og klinikker i Europa som kan tilby medisinsk undersøkelse og behandling innen kort tid

Ved bruk av våre medisinske tjenester får du:

 • En dedikert rådgiver/sykepleier som følger behandlingsforsløpet fra A til Å
 • Et bemannet Rådgivningssenter betjent av medisinske rådgivere/sykepleiere
 • Garantert tid til undersøkelse, inkl. røntgen og billeddiagnostikk
 • Brukervennlige digitale løsninger kombinert med menneskelig kontakt
 • Tilgang til et landsdekkende nettverk av kvalitetssikrete og godkjente behandlere og klinikker
 • En lav-terskel tjeneste. Ved behov for rådgivning/veiledning kan man ringe Rådgivningssenteret og man får snakke direkte med en sykepleier. Det må ikke meldes skade først.
 • Tilgang til at saken din blir drøftet i et tverrfaglig team bestående av lege, psykolog, fysioterapeut, sosionomer og sykepleiere
 • Formidling av undersøkelse hos legespesialist, poliklinisk behandling (dagkirurgi) og operasjon

Et forløp hos Falck Helse Medisinske tjenester kan se slik ut:

 1. Digital innmelding av henvisning til legespesialist
 2. Vurdering av denne, veiledning og råd
 3. Booking av time til relevant(e) utredning(er)
 4. Vurderer eventuelle nye epikriser og behov for påfølgende behandling
 5. Booking av time til utredning/behandling
 6. Din dedikerte rådgiver/sykepleier er alltid tilgjengelig under hele forløpet for spørsmål og andre henvendelser.


Falck Helse samarbeider med EYR videolege