Psykologbistand

Gjennom de siste 10 år har Falck Helse gjennomført mer enn 1 million psykologkonsultasjoner for personer med lettere psykiske lidelser. Vi representerer en av landets største psykolognettverk med høyt kvalifiserte psykologer og psykologspesialister som tilbyr time innen kort tid.

Døgnåpent Psykologisk Rådgivningssenter

Alle henvendelser til Falck Helse går via vårt Rådgivningssenter. Telefonen er døgnbemannet 365 dager i året.

Tilgjengelig

• Døgnåpent - 365 dager i året
• Lav-terskel
• Lett tilgjengelig
• Tverrfaglig
• Rask og riktig helsehjelp

Vanlige problemstillinger vi møter

Det er mange små og store bekymringer som det hadde vært fint å ha noen snakke med om. Her er noen vanlige, men ikke utfyllende, problemstillinger vi møter:

• Stress/utbrenthet
• Nedstemthet/bekymring
• Angst/uro
• Lav selvfølelse
• Håndtering av store endringer i livet
• Konflikt hjemme eller på jobb
• Samlivsproblemer
• Skilsmisse/separasjon
• Utfordringer med egne/andres barn
• Kriser og traumer
• Spiseforstyrrelse
• Alvorlig sykdom
• Tapsopplevelser/sorg
• Livskrise/eksistensielle tema
• Ensomhet
• Søvnproblemer
• Annet