For evig omstilling og endring?

Ny normal; hybride arbeidsplasser, videomøter, digitale lønningstreff, antibac og avstandsregler. Det er en del endring for tiden og med ukjent utfall av de endringene vi nå står i må vi innstille oss på at endring i arbeidslivet vil være sentralt en stund fremover. Vi må kunne justere oss etter erfaringene vi gjør.

Men endring er ikke noe nytt. Alle bedrifter bør kontinuerlig søke forbedring, justering etter nye behov hos kunder, i samfunnet, internt og på andre sentrale områder. Det har de fleste bedrifter jobbet mot lenge før pandemien. Altså vet vi en del om endringer. Det er på ingen måte noe nytt og i Falck har våre eksperter mye erfaring og kompetanse på området.

Blant annet vet vi mye om hvor viktig det er å tydeliggjøre forventninger. Rammer gir trygghet, og medarbeideren vet hva som er under sitt ansvarsområde. I tider med uro og usikkerhet er det spesielt viktig at alle kjenner spilleplanen. Altså at alle medarbeiderne vet hvordan man skal forholde seg til sine arbeidsoppgaver og kollegaer, hva som skal prioriteres på kort og på lang sikt. Det er viktig å skape en åpen kultur. Medarbeiderne er ansvarlig for å kommunisere behovene sine, men lederne er ansvarlig for å sikre at forutsetningene er til stede for dette. Fremhev bedriftens røde tråd og skap mening. At hver medarbeider kjenner til hva vedkommende bidrar inn med i helheten, skaper mening. Formuler et hvorfor, som et godt virkemiddel for mening både innad i bedriften og utad.

 

For flere gode råd og bistand med målrettede tiltak i din bedrift, ta kontakt!

Account director


Solveig Engebretsen

E-post: solveig.engebretsen@falck.com

Telefon: 93 48 93 61

Account manager


Petter Mysen

E-post: petter.mysen@falck.com

Telefon: 95 83 04 11