10 råd for sykefraværsoppfølging

Sykefravær er og blir en viktig måleparameter når vi snakker om helse på arbeidsplassen. Enten om din bedrift har høye eller lave sykefraværstall, er vi nødt til å følge med og ha kontroll på hvilke faktorer som medfører risiko i din bedrift.

Langtidssykefravær innledes ofte av gjentatte korte sykefravær eller gjentatt bruk av egenmelding. Jobber man strukturert i den løpende oppfølgingen av sykefravær, øker muligheten for tidlig innsats og reduksjon i fraværet. Arbeidet må gjøres på organisasjons- og individnivå.

Vi har 10 gode råd for oppfølging av sykefravær:

  1. Kartlegg helsesituasjonen og jobb proaktivt – Fremhev nærvær og iverksett tidlige tiltak
  2. Fastsett retningslinjer og hold dem oppdatert – Rutiner og retningslinjer gir trygge rammer for leder og ansatt
  3. Plasser ansvaret nært og sørg for kompetanse – Gi nærmeste leder verktøyene som kreves for god sykefraværsoppfølging
  4. Ha kontroll på gjentatt sykefravær – Dette gir mulighet for å fange opp og håndtere sykdom tidlig.
  5. Hold kontakten – Hold prosessen aktiv og fremtidsrettet.
  6. Opprett en plan for retur til arbeidet
  7. Jobbtilpasning – Hvilke tiltak kan du gjennomføre i bedriften for at den ansatte kan gjennomføre sine oppgaver?
  8. Oppfølging – Planlegg kontinuerlig for tiltak som er positive for medarbeiderens arbeidsevne
  9. Betydningen av dokumentasjon – Dokumentasjon vil bidra til å holde oversikt over utvikling og er en viktig del av det lovpålagte arbeidet enhver arbeidsgiver har ovenfor sykemeldte
  10. Søk bistand hos ekstern part – Falck har spesialister tilgjengelig for alle bedrifter for å bistå i enkeltsaker og for organisasjoner.

 

Falck har gode resultater i arbeid med sykefravær hos bedrifter og har profesjonelle og dyktige sosionomer som hver dag jobber for å sikre lavt sykefravær og ivaretagelse av medarbeidere som står i risiko for sykefravær og uførhet.

Les mer om hvordan Falck Helse kan bistå med ditt sykefravær

 

Account director


Solveig Engebretsen

E-post: solveig.engebretsen@falck.com

Telefon: 93 48 93 61

Account manager


Petter Mysen

E-post: petter.mysen@falck.com

Telefon: 95 83 04 11