DNB

Få helsefaglig veiledning av Helselos

Hei!

Helsefaglig veiledning leveres av Falck på vegne av DNB og gjennomføres av Helselos. Denne tjenesten har fått ny innmeldingsside. Dette er den samme siden som benyttes av dem som har Helseforsikring i DNB.

I din avtale har du tilgang på Helselos, Rask Helsehjelp på telefon og KriseAssistanse. For å få helsefaglig veiledning må du velge «Få veiledning» under Helselos, og deretter blir du bedt om å logge inn med BankID. Du kan bruke tjenesten selv om du ikke har et avtalenummer ved å velge «Jeg har ikke helseforsikring i DNB».

Gå til vår nye innmeldingsside

Helselos er en telefonbasert tjeneste hvor du får snakke med en sosionom som har kompetanse på sykefraværsoppfølging. Etter at du har meldt en sak til oss får du tilbud om en kartleggingssamtale innen 3 virkedager. Vi drøfter saken din med et tverrfaglig team og gir deg individuelt tilpassede råd om behandling og tiltak. Dette er et supplement til ordinær sykefraværsoppfølging og vi har taushetsplikt ovenfor din arbeidsgiver.

Hvis du lurer på noe kan stille spørsmål til oss direkte på epost til helselos@falck.com.