Behandling

Det er mange små og store bekymringer som det hadde vært fint å ha noen snakke med om. Her er noen vanlige, men ikke utfyllende, problemstillinger vi møter:


• Stress/utbrenthet • Nedstemthet/bekymring • Angst/uro • Lav selvfølelse • Håndtering av store endringer i livet • Konflikt hjemme eller på jobb • Samlivsproblemer • Skilsmisse/separasjon • Utfordringer med egne/andres barn • Kriser og traumer • Spiseforstyrrelse • Alvorlig sykdom • Tapsopplevelser/sorg • Livskrise/eksistensielle tema • Ensomhet • Søvnproblemer

Falck Helses behandlere benytter kognitiv terapi og andre tilsvarende korttids-terapeutiske intervensjoner med dokumentert effekt. Ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse og patologi henvises det videre til offentlig psykisk helsevern via fastlege.

Ved fare for eget eller andres liv ber vi at det tas kontakt med lokal legevakt.

Form:

Personlig konsultasjon (innen 5 dager)
Telefonkonsultasjon (innen 2 dager)
Web-basert psykologbistand (24/7)

Avlysning av time:

Timer som avlyses senere enn 48 timer belastes kunden.