Tverrfaglig team

Vårt tverrfaglige team består av sosionom, lege, fysioterapeut, psykolog og sykepleier.

Teamet samarbeider med våre rådgivere om å gi medarbeidere gode anbefalinger og veiledning i deres saker. Teamet drøfter de helsemessige og psykososiale aspektene ved saken, og vurderer hva slags behandling og tiltak som bør settes i gang for å forhindre eller redusere sykefravær.

Dette sikrer individet en helhetlig vurdering av sin situasjon og sine utfordringer. På denne måten vil anbefalte tiltak være målrettet og i større grad gi resultater, samt at individet opplever å bli møtt der hvor det trengs.

Dersom temaet anbefaler er spesifikk type utredning eller behandling, kan rådgiveren være behjelpelig med å bestille via Falck helses behandlernettverk eller hjelpe medarbeidere videre i det offentlige helsevesen.

Kontakt oss


Har du spørsmål og vil komme i kontakt med oss eller bli kunde?