Nyhet

Nytt tilbud med arbeidsrettet rehabilitering på nyåret

Fra 1. januar 2023 tilbyr Falck arbeidsrettet dagrehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten tilbys på lokasjoner i Oslo, på Lillestrøm og Hamar.

Nov 16, 2022 15.18 ECT

  • Tilbudet er diagnoseuavhengig og er aktuelt for dem som på grunn av helseutfordringer er sykemeldt, står i fare for å bli sykemeldt eller mottar ytelse fra NAV.
  • Deltaker må være i yrkesaktiv alder og ha en realistisk mulighet for å komme helt eller delvis tilbake til arbeid.
  • Arbeidsrettet rehabilitering har ikke som formål å kurere sykdom, men å fremme arbeidsdeltakelse på tross av helseplager og sykdom. Det overordnede målet for rehabiliteringen er deltakelse i arbeidslivet.
  • Fastleger, avtalespesialister eller annet helsepersonell med henvisningsrett kan henvise deltakere.

Grupperehabilitering med tverrfaglig tilnærming.

Rehabiliteringen er gruppebasert med individuelle tilpasninger. I første uke av rehabiliteringen vil alle deltakerne gjennomføre en tverrfaglig kartlegging. Vårt tverrfaglige team består av arbeidsveileder, fysioterapeut, psykolog og legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Med utgangspunkt i kartleggingen vil hver deltaker i samarbeid med det tverrfaglige teamet utarbeide en individuell rehabiliteringsplan. Gruppetilbudet vil ha en arbeidsfokusert kognitiv tilnærming med arbeidsveiledning og fysisk aktivitet. I tillegg vil det være individrettede tiltak ut ifra deltakerens helseutfordringer som påvirker arbeidsfunksjon, f.eks. søvn, utmattelse, smerte, angst og depresjon.

 

Ønsker å lese mer om vårt tilbud? Se her

Fagfelt Helsetjenester