Nyhet

Arbeidstilsynet: Tydeligere krav til bruk av BHT

Fra 1. januar 2023 endrer Arbeidstilsynet forskriften som beskriver hvordan arbeidsgiver skal bruke bedriftshelsetjenesten (BHT). Det blir påpekt at virksomheter med pålegg om tilknytning til en BHT skal bruke BHT spesielt i forhold til risikoforholdene i bransjen.

Des 15, 2022 23.00 ECT

Gjennom tilsyn både hos virksomhetene og hos BHT vil Arbeidstilsynet følge opp at det arbeides systematisk med de faktorene i arbeidsmiljøet som har spesiell risiko.
De fleste virksomheter med forskriftskrav om tilslutning til BHT har alt fått skriv fra Arbeidstilsynet om endringene.  I skrivet fremheves det at en skal bruke BHT til følgende: 

  • Kartlegge arbeidsmiljøet. Gjøre undersøkelser og vurdere risiko
  • Planlegge og gjennomføre endringer (både fysiske og i organisasjonen)
  • Foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge arbeidsrelaterte helseskader
  • Følge med på ansattes helse der regelverket stiller krav om det, eller der arbeidssituasjonen tilsier det
  • Foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte ansatte
  • Informere og gjennomføre opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
    Følge opp henvendelser fra ansatte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

- Hos et flertall av kundene våre har vi alt en tydelig risikoprofil i vår bistand og vi bistår med bl.a. kartlegginger og risikovurderinger, opplæring, bistand ved sykefravær og oppfølging med helseundersøkelser tilpasset risikoen i arbeidsmiljøet. For disse kundene vil det være få endringer som følge av nye forskrifter, sier fagdirektør Arne Nysæther i Falck.

- For kunder som ikke har ønsket et risikofokus i bistanden fra BHT vil vi i første planleggingsmøte drøfte hvordan BHT bedre kan bistå dem opp mot de nye forskriftskravene, sier Nysæther.

Har du spørsmål knyttet til BHT i din virksomhet, ta kontakt med din kontaktperson eller kundesenteret hos Falck Norge. Arbeidstilsynet har også informasjon om forskriften på sin hjemmeside www.arbeidstilsynet.no

Fagfelt Helsetjenester