Nyhet

Dette må du vite om bedriftshelsetjeneste i 2023

Usikker på når du skal koble inn bedriftshelsetjenesten? Her er en oversikt over 8 områder der det er lovpålagt at bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomhetene.

Mar 07, 2023 19.35 ECT

- Mange virksomheter etabler et tett samarbeid med bedriftshelsetjenesten for å jobbe forebyggende med å skape sunne og trygge arbeidsplasser. Men vi opplever også at mange virksomheter er usikre på når bedriftshelsetjenesten skal kobles inn, sier fagdirektør i Falck, Arne Nysæther. Ved bruk av BHT skiller vi mellom lovpålagte tjenester og såkalte tilleggstjenester.

Arbeidsmiljøloven §13-2  peker på 8 områder der bedriftshelsetjeneste skal bistå virksomhetene – de lovpålagte tjenester. Virksomheter som er pålagt å være tilknyttet bedriftshelsetjeneste er også pålagt å bruke bedriftshelsetjenesten på disse områdene. Virksomheter som er frivillig tilknyttet BHT vil vanligvis stå friere i valg av tjenester.

1. Kartlegging av arbeidsmiljøet.
Bedriftshelsetjenesten skal bistå med løpende kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser av arbeidsplassene og arbeidsprosessene, samt vurdere risiko for helsefare.
- Det viktigste virksomhetene gjør nå for å møte ny forskrift er å jobbe målrettet med risikovurdering, dette inkluderer også kartlegginger, sier fagdirektør i Falck Arne Nysæther.

 2. Forebyggende tiltak
Virksomhetene skal sammen med bedriftshelsetjenesten finne frem til forebyggende tiltak som reduserer risikoen for helseskade forårsaket av arbeidet, og jobbe sammen med tiltakene.
-En god tiltaksplan og oppfølging av denne er et godt verktøy for å jobbe forebyggende, sier Nysæther.

3. Endringer i virksomheten
Arbeidsmiljøloven sier at bedriftshelsetjenesten skal bistå med planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer i virksomheten. Dette omfatter også etablering, vedlikehold og tilrettelegging av arbeidsplasser, lokaler, utstyr og arbeidsprosesser.
Nysæther sier at endringer, store og små, blir stadig mer er vanlig i arbeidslivet.
- Vi vet hvordan dette kan påvirke arbeidstakernes helse og produktivitet. En godt planlagt prosess med kontroll på risikomomentene er nøkkelen til både gode resultat og fortsatt godt arbeidsmiljø, også etter endring. I vår bistand bruker vi metoder spesielt tilpasset endringsprosesser.

4. Kjemikalier og maskiner
Bedriftshelsetjenesten skal bistå virksomhetene utarbeidelse og endring av retningslinjer for bruk av kjemikalier, maskiner, og utstyr og øvrige arbeidsprosesser.
-Vi har lang erfaring med bransjer som omfattes av dette, sier Nysæther og har eksempler og maler på hvordan andre virksomheter arbeider ulykkesforebyggende og sikker bruk av kjemikalier.

5. Helseundersøkelser
Regelverket skiller mellom plikt til å tilby og plikt til å gjennomføre helsekontroller. Når det er særlig risiko knyttet til arbeidet er arbeidsgiver pålagt å sørge for at arbeidstakere gjennomfører helseundersøkelser. I noen typer arbeid skal arbeidsgiver tilby helseundersøkelser.
-Hensikten med helsekontroller er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader, sier Nysæther.

6. Individuell tilrettelegging
- Målet med individuell tilrettelegging er å få arbeidstakere raskt tilbake i jobb, og arbeidsgiver skal, så langt det er mulig, finne løsninger som gjør det mulig å stå i jobb. Dette bidrar til et mer inkluderende arbeidsliv, sier Nysæther.
Arbeidsmiljøloven sier at bedriftshelsetjeneste skal bistå med individuell tilrettelegging når arbeidstakere har fått redusert arbeidsevne som følge av sykdom, ulykke, slitasje eller lignende.
Loven gjelder uansett om det er snakk om kortvarig eller langvarig fravær, arbeidstakers alder, stillingsgrad eller om du er fast eller midlertidig ansatt. Fysiske og psykiske faktorer er likestilte arbeidsmiljøfaktorer.

7. Opplæring og informasjon
Bedriftshelsetjenesten skal bistår med informasjon og opplæring om relevant arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak.

-Hensikten med opplæring er å gi kunnskap om hvordan systematisk jobbing med helse-, miljø og sikkerhet bidrar til et sunt og godt arbeidsmiljø. Vi hjelper virksomhetene til å integrere HMS i alle prosesser i virksomheten og se verdien i dette arbeid, sier Nysæther, som oppfordrer til å jevnlig fornye kunnskap om HMS.  

8. Henvendelser fra virksomhetene
Bedriftshelsetjeneste skal også bistå ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Dersom virksomheten har bedriftshelsetjeneste, skal den være representert i arbeidsmiljøutvalget, men bedriftshelsetjenesten har ikke stemmerett. Bedriftshelsetjenesten skal være et rådgivende og uavhengig organ, og representere både arbeidsgiver og arbeidstakersiden.

Fagfelt Helsetjenester