Nyhet

HMS-prisen 2022

I 20 år har det vært arrangert HMS-konferanse i Haugesund, og fra 2004 har det vært delt ut arbeidsmiljøpris til virksomheter i regionen. Årets pris gikk til Aritech. Formålet med prisen er å skape positiv oppmerksomhet rundt godt HMS-arbeid i bedriftene.

Nov 10, 2022 09.53 ECT

På bildet fra venstre; Hans Bjørnar Tvedt, Line Njåstad og Gerd Sandvik Lønning fra Aritech.

 

Aritech ble nominert til årets pris på bakgrunn av følgende kriterier:

  1. Gode rutiner for helsefremmende arbeid: Friske og motiverte medarbeidere er en nøkkelfaktor i gode og effektive bedrifter.
  2. Gode rutiner for avvikshåndtering: Dette skal være en kontinuerlig prosess og bør være en naturlig del av enhver virksomhet.
  3. Gode rutiner for risikovurdering og oppfølging: God kartlegging gir gode sluttresultater!
  4. Gode rutiner for opplæring og kompetanseheving: Kurs og opplæring er et viktig organisatorisk forebyggende tiltak.
  5. Godt samarbeid med partene i arbeidsmiljøarbeidet: Det betyr godt samarbeid med BHT, ansatte, ledere, verneombud og tillitsvalgte

Aritech har opplevd stor vekst og har økt antall ansatte betraktelig de siste 2 årene. I denne prosessen har de samtidig klart å opprettholde fokuset på å arbeide for et best mulig arbeidsmiljø. De har mange konkrete tiltak å vise til innenfor alle kriteriene.
Deres arbeid med HMS og arbeidsmiljø er levende, og har stort engasjement og fokus i bedriften. De mener at involvering av de ansatte, god kartlegging og forebygging på HMS er det viktigste arbeidet de gjør, og det bidrar til en felles forståelse av arbeidsmiljøet.
Alt dette viser at vinneren av årets arbeidsmiljøpris har kommet langt på den rette veien.

I tillegg til heder og ære, er prisen en varde i glass, designet av Formbar Glassverksted.

Det var HR- og administrasjonsleder, Line Njåstad, fra Aritech som tok imot prisen under HMS-dagen i Haugesund. 

– Det er veldig kjekt at det blir lagt merke til det arbeidet som er gjort. Dette er en jobb vi i har gjort sammen og det har vært et godt samarbeid.  Suksessfaktoren for oss har vært involvering av ansatte og det store engasjementet rundt HMS-arbeidet, sier Njåstad.

Falck Norge fortsetter å sette HMS på dagorden og har startet planlegging av neste års konferanse.

Vi ønsker er å skape en dag hvor deltakerne både blir inspirert og øker sin kunnskap rundt ulike faktorer i arbeidsmiljøet, og at de gjerne sitter igjen med noen verktøy de kan bruke i etterkant, sier Caroline Sakariassen, avdelingsleder for BHT i Falck i Haugesund.

Prisen en varde i glass, designet av Formbar Glassverksted.
Varden symboliserer at man er «på rett vei». 

Fagfelt Helsetjenester