Nyhet

Hva betyr den nye BHT forskriften i praksis?

Endringene i forskriften om bruk av BHT har trådd i kraft og spørsmålene har vært mange. - Det viktigste å tenke på nå er å jobbe målrettet med kartlegging av risiko og risikovurdering. Dette vil være grunnmuren i HMS-arbeidet, forklarer fagdirektør i Falck, Arne Nysæther.

Jan 25, 2023 17.00 ECT

Før jul mottok alle bedrifter med krav om BHT brev fra Arbeidstilsynet.

- Mange har kontaktet oss med spørsmål om hva dette betyr i praksis for deres virksomhet. Vi går i dialog med hver enkelt kunde og kartlegger hvordan dette best kan gjennomføres hos den enkelte, sier Nysæther.

Risikofokus

Hovedbudskapet fra Arbeidstilsynet er at arbeidsmiljøarbeidet skal ha et tydelig risikofokus og at bistanden fra bedriftshelsetjenesten skal være rettet mot dette. Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at dette følges opp. Både med tilsyn rettet mot bedriftshelsetjenestene, men også bedriftshelsetjenestene.

- I våre samarbeidsmøter med virksomhetene vil vi derfor fremover ha et spesielt fokus på risikovurderinger. Der dette ikke er godt nok vil vi kunne bistå med effektive, målrettede metoder for å få dette på plass sier Nysæther og understreker at involvering av arbeidstakere i dette arbeidet er lovpålagt og viktig.

Gode hjelpemidler

Statens arbeidsmiljø-institutt (STAMI) og Arbeidstilsynet har på Arbeidsmiljøportalen utarbeidet oversikter over hvilke risikoforhold som skal ha spesielt fokus i ulike bransjer. Vi anbefaler at en bruker denne portalen.

Tydeligere mandat

- Forskriftene gjør det tydeligere for virksomhetene når de skal involvere bedriftshelsetjenesten og BHT får tydeligere krav i forhold til de tjenester de skal tilby. Dette er positivt for begge parter avslutter Nysæther

Fagfelt Helsetjenester